PRESENCEINDIKATOR

Har du brug for at vide, om din kollega sidder på sin plads eller deltager i et møde, før du ringer op?

Med presenceindikatoren i Aastra 400 kan alle brugere få vist deres kollegers aktuelle tilgængelighedsstatus.

Derudover kan presenceindikatoren integreres i pc-applikationer (f.eks. Microsoft). Denne “udvekslingsintegration” gør det muligt at synkronisere kalenderen automatisk med presenceindikatoren. Det betyder, at kolleger ofte kan se hele teamets tilgængelighed og status for tilstedeværelse, som naturligvis er underlagt individuelle adgangsrettigheder.

Den ønskede persons presencestatus kan ses under navnesøgningen. Det gør ingen forskel, om der bruges fastnettelefon, trådløst håndsæt, mobiltelefon eller CTI-applikation (Computer Telephony Integration), som f.eks. Aase Office Suite. Hvis den kaldte person er i møde, viser systemet også, hvornår mødet slutter.

Med Aastra Mobile Client vises en bruger som optaget, hvis han/hun ringer op med mobiltelefonen.